WYPOŻYCZALNIA | Dźwięk

Świadczymy usługi wynajmu sprzętu dźwiękowego wraz z realizacją.

dźwięk

Rekordery i Miksery

 • Sound Devices 664
 • Sound Devices 688
 • Sound Devices 833
 • Sound Devices MixPre 10 + Novation Launch Control XL
 • Sound Devices 302
 • Sound Devices 442
 • ZOOM H6
dźwięk

Mikroporty i Plugony

 • Wisycom MCR 54
 • Sennheiser SK 5212
 • Sennheiser EW 112 G3
 • Sennheiser EW 112 G4
 • Sennheiser 2000
 • Sennheiser Odsłuch Reżyserski
 • Sennheiser SKP 2000
 • Phonak Invisity Flex - Ucho
dźwięk

Mikrofony

 • Sennheiser MKE1
 • Sennheiser MKE2 Gold
 • Sennheiser ME2
 • Countryman B6
 • Sennheiser MKH 416
 • Sennheiser E835
dźwięk

Timecode

 • Ambient Lockit
 • Tentacle
dźwięk motorola

Łączność

 • Motorola CP040
 • Słuchawka XT420
dźwięk

Inne

 • JBL eon 715

Dźwięk w produkcji filmowej

Dźwięk w produkcji filmowej jest równie ważny jak obraz. Dobra jakość dźwięku może znacznie podnieść poziom produkcji, czyniąc ją bardziej profesjonalną i angażującą dla widza. Oferujemy  szereg urządzeń, takich jak rekordery i miksery, mikroporty i plugony, mikrofony, systemy timecode oraz urządzenia do łączności, które są niezbędne do osiągnięcia najlepszej jakości dźwięku.

Rekordery i miksery

Rekordery i mikserów dźwiękowych są nieodzownymi narzędziami w każdej produkcji filmowej, pozwalającymi na wysokiej jakości rejestrację i obróbkę dźwięku.

Rekordery dźwiękowe służą do nagrywania dźwięku bezpośrednio na planie filmowym. Są to urządzenia, które pozwalają na zapis dźwięku z różnych źródeł, takich jak mikrofony, bezpośrednio na cyfrowych nośnikach. Nowoczesne rekordery są wyposażone w wielokanałowe wejścia, co pozwala na jednoczesne nagrywanie z wielu mikrofonów, dając twórcom filmowym pełną kontrolę nad ścieżką dźwiękową.

Rekordery są niezbędne w scenach, gdzie dźwięk jest złożony i wymaga rejestracji z różnych źródeł. Na przykład, podczas nagrywania dialogów w scenach z wieloma aktorami, przydatna jest możliwość oddzielnego nagrywania każdego głosu.

Miksery dźwiękowe umożliwiają mieszanie różnych źródeł dźwięku i kontrolowanie ich poziomu oraz jakości w czasie rzeczywistym. Mikser pozwala na dostosowywanie głośności, balansu, a także na dodawanie efektów i filtrów do nagranych ścieżek dźwiękowych.

Miksery są kluczowe w sytuacjach, które wymagają precyzyjnego balansowania i miksowania dźwięków. Są nieocenione na etapie postprodukcji, gdzie różne elementy ścieżki dźwiękowej, takie jak dialogi, muzyka i efekty dźwiękowe, muszą być połączone w harmonijną całość.

Integracja z innymi urządzeniami

Zarówno rekordery, jak i mikserów, często są używane w połączeniu z innymi urządzeniami dźwiękowymi, takimi jak mikrofony, systemy timecode i urządzenia do łączności, co pozwala na stworzenie kompleksowego systemu dźwiękowego.

Podsumowując, rekordery i mikserów dźwiękowych są kluczowymi narzędziami, które pozwalają na profesjonalne nagrywanie i obróbkę dźwięku w produkcji filmowej. Dzięki nim możliwe jest osiągnięcie wysokiej jakości dźwięku, co jest niezbędne do stworzenia przekonującej i angażującej ścieżki dźwiękowej filmu.

Mikroporty i plugony

Mikroporty i plugony to nieodłączne elementy nowoczesnej produkcji filmowej i telewizyjnej, które umożliwiają rejestrowanie wysokiej jakości dźwięku w dynamicznych i wymagających warunkach.

Mikroporty, znane również jako systemy Lavalier, składają się z małych, dyskretnych mikrofonów, które można przyczepić do ubrania aktora. Są one podłączone do nadajników bezprzewodowych, co pozwala na swobodę ruchów bez ograniczeń, jakie niosą ze sobą przewody.

Mikroporty są niezastąpione w scenach wymagających mobilności aktora, na przykład podczas scen akcji, tańca, lub w sytuacjach, gdy aktor musi poruszać się na dużym obszarze. Są również użyteczne w scenach, gdzie mikrofony kierunkowe (boom) mogą być trudne do zastosowania, na przykład w scenach z dużą liczbą osób.

Plugony to nadajniki bezprzewodowe, które pozwalają na przekształcenie standardowego mikrofonu przewodowego w mikrofon bezprzewodowy. Są one podłączane bezpośrednio do mikrofonu, eliminując potrzebę używania dodatkowych przewodów.

Plugony są szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie istnieje potrzeba szybkiej zmiany między różnymi typami mikrofonów, na przykład w dynamicznych warunkach na planie filmowym. Umożliwiają one wykorzystanie zalet mikrofonów przewodowych, takich jak wyższa jakość dźwięku i niezawodność, jednocześnie zapewniając mobilność oferowaną przez systemy bezprzewodowe.

Podsumowując, mikroporty i plugony to ważne narzędzia w arsenale każdej ekipy dźwiękowej, zapewniające elastyczność i wysoką jakość dźwięku w różnorodnych warunkach produkcyjnych. Ich zdolność do dostosowania się do dynamicznego środowiska filmowego czyni je nieocenionymi w produkcji filmów, programów telewizyjnych i innych projektów multimedialnych.

Mikrofony

Mikrofony są podstawowym narzędziem w każdej produkcji filmowej, niezbędnym do rejestrowania czystego i wyraźnego dźwięku. Istnieje wiele rodzajów mikrofonów, każdy z nich przeznaczony do różnych zastosowań i warunków nagrywania.

Różne typy mikrofonów:

 • mikrofony pojemnościowe- te mikrofony są idealne do rejestrowania dźwięku w kontrolowanych warunkach studyjnych. Charakteryzują się szerokim zakresem częstotliwości i wysoką czułością, co sprawia, że są doskonałe do nagrywania dialogów oraz wysokiej jakości dźwięków otoczenia
 • mikrofony dynamiczne – są bardziej wytrzymałe i mniej wrażliwe na wilgoć oraz inne czynniki zewnętrzne, co sprawia, że są doskonałe do użytku na zewnątrz i w trudnych warunkach
 • mikrofony Shotgun – długie i wąskie, idealne do kierowania na dźwięk z daleka. Są często używane w filmowaniu, gdzie mikrofon musi być trzymany z dala od sceny, na przykład na tyczce mikrofonowej (boom pole).

Mikrofony shotgun i dynamiczne są idealne do scen nagrywanych na zewnątrz, gdzie mogą skutecznie izolować dźwięki dialogów od hałasów otoczenia. W scenach kręconych wewnątrz, mikrofony pojemnościowe są często wybierane ze względu na ich czułość i zdolność do rejestrowania bogatego spektrum dźwięków. Mikrofony Lavalier (mikroporty) są nieocenione w scenach, gdzie mobilność aktorów jest kluczowa, np. w scenach akcji lub przy filmowaniu dokumentalnym.

Znaczenie jakości mikrofonów

Wybór odpowiedniego mikrofonu ma ogromne znaczenie dla jakości końcowego produktu filmowego. Dobry mikrofon nie tylko poprawia jakość dźwięku, ale także pomaga uniknąć problemów w postprodukcji.

Wybór mikrofonu ma kluczowe znaczenie dla każdej produkcji filmowej. Różne typy mikrofonów spełniają różne potrzeby i wymagania produkcyjne, a ich właściwy dobór może znacząco wpłynąć na jakość rejestrowanego dźwięku. Profesjonalne mikrofony to niezbędne narzędzia, które pozwalają na efektywne przekazywanie emocji i atmosfery sceny, co jest nieodłącznym elementem sukcesu filmowego.

Systemy Timecode

Systemy timecode odgrywają kluczową rolę w procesie produkcji filmowej i telewizyjnej, zwłaszcza w kontekście synchronizacji dźwięku i obrazu. Są to systemy oparte na kodowaniu czasu, które zapewniają precyzyjne i jednoznaczne wskazanie czasu w materiałach audio i wideo.

Timecode jest używany do oznaczania każdej ramki wideo i każdego fragmentu dźwięku unikalnym kodem czasowym. Umożliwia to dokładną synchronizację dźwięku z obrazem w procesie postprodukcji, co jest niezbędne w profesjonalnych produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Systemy timecode są nieocenione w każdej produkcji, gdzie dźwięk i obraz są nagrywane osobno, na przykład gdy używa się osobnych urządzeń do nagrywania dźwięku i wideo. Są kluczowe w scenach wielokamerowych, w produkcjach dokumentalnych, filmach fabularnych, a także w produkcjach telewizyjnych i reklamach.

Istnieje kilka typów systemów timecode, w tym LTC (Linear Time Code) i MTC (MIDI Time Code). LTC jest najczęściej używany w produkcji filmowej i telewizyjnej ze względu na swoją niezawodność i dokładność.

Systemy timecode mogą być łatwo zintegrowane z różnymi urządzeniami, takimi jak kamery, rekordery dźwiękowe, mikserów i systemy edycyjne. Ta integracja zapewnia płynność pracy i oszczędność czasu w procesie postprodukcji.

Głównym wyzwaniem związanym z systemami timecode jest potrzeba precyzyjnej synchronizacji między wszystkimi urządzeniami. Współczesne systemy timecode oferują różne rozwiązania, takie jak bezprzewodowa synchronizacja, co znacznie ułatwia proces.

Podsumowując, systemy timecode są niezbędne w nowoczesnej produkcji filmowej i telewizyjnej, umożliwiając precyzyjną synchronizację dźwięku i obrazu. Ich efektywne wykorzystanie znacznie ułatwia proces postprodukcji, zapewniając płynność pracy i oszczędność czasu, a także przyczynia się do podniesienia jakości końcowego produktu filmowego.

Urządzenia do łączności

W dynamicznym środowisku produkcji filmowej i telewizyjnej, skuteczna komunikacja jest kluczowa dla sprawnego przebiegu procesu twórczego. Urządzenia do łączności, takie jak interkomy, walkie-talkie i systemy bezprzewodowej komunikacji, odgrywają zasadniczą rolę w koordynacji działań między różnymi członkami ekipy.

Te urządzenia są używane do bezpośredniej komunikacji między reżyserem, obsadą, ekipą filmową i techniczną. Pozwalają na szybką wymianę informacji, instrukcji i reakcji w czasie rzeczywistym, co jest szczególnie ważne w scenach wymagających precyzyjnej koordynacji.

Urządzenia do łączności są niezbędne na każdym planie filmowym, szczególnie w dużych produkcjach, gdzie ekipa jest rozproszona na obszernym terenie. Są one również kluczowe podczas kręcenia scen akcji, w scenach z wieloma kamerami i w sytuacjach, gdzie komunikacja wizualna jest ograniczona.

Rodzaje urządzeń do łączności:

 • walkie-talkie – przenośne radiotelefony umożliwiają szybką i efektywną komunikację na krótkie odległości. Są one idealne do użycia na planie filmowym, pozwalając na natychmiastowy kontakt między różnymi działami produkcji.
 • Interkomy – stacjonarne lub przenośne systemy interkomowe są używane do komunikacji w bardziej kontrolowanych warunkach, np. w studiu lub na planie, gdzie wymagana jest ciągła, otwarta linia komunikacji
 • systemy bezprzewodowej komunikacji – nowoczesne systemy bezprzewodowe oferują większy zasięg i lepszą jakość dźwięku, co jest istotne w produkcjach o większym zasięgu
 • znaczenie dla produkcji: Skuteczna komunikacja zapewnia płynność pracy na planie, minimalizuje nieporozumienia i pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów. Dobre systemy komunikacyjne znacząco przyczyniają się do efektywności pracy i mogą wpłynąć na sukces całego projektu filmowego.

Podsumowując, urządzenia do łączności są nieodłącznym elementem każdej profesjonalnej produkcji filmowej i telewizyjnej. Pozwalają one na skuteczną i szybką komunikację między wszystkimi członkami ekipy, co jest niezbędne do sprawnego i efektywnego przebiegu pracy na planie. Ich wybór i właściwe wykorzystanie mają bezpośredni wpływ na koordynację, bezpieczeństwo i ogólną jakość realizowanego projektu filmowego.

Dobra jakość dźwięku jest nieodłącznym elementem każdej udanej produkcji filmowej. Wybór odpowiedniego sprzętu dźwiękowego, dostosowanego do konkretnych potrzeb produkcji, jest kluczowy dla osiągnięcia profesjonalnych rezultatów. Korzystanie z usług firmy specjalizującej się w wynajmie sprzętu dźwiękowego zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi i technologii, które są niezbędne do stworzenia przekonującej i angażującej ścieżki dźwiękowej.